Sosyalist Eşitlik Partisi (Britanya) Altıncı Ulusal Kongresi’ni düzenledi

Britanya’daki Sosyalist Eşitlik Partisi (SEP) 22-25 Ekim 2022 tarihlerinde Altıncı Ulusal Kongresi’ni düzenledi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen kongreye Britanya ve İrlanda’nın dört bir yanından parti üyeleri katılırken, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) Avrupa, Kuzey-Güney Amerika, Asya ve Okyanusya şubelerinden de geniş delegasyonlar katıldı.

Kongre, Muhafazakâr Parti hükümetinin çöküşün eşiğinde olduğu, Britanya kapitalizmini sarsan olağanüstü ekonomik, siyasi ve sosyal kriz koşullarında düzenlendi. Başbakan Liz Truss, Birleşik Krallık’ın hisse senedi ve tahvil piyasalarından 300 milyar poundun silinmesinin ardından birkaç gün önce istifa etmişti.

Partinin Ulusal Sekreteri Chris Marsden açılış raporunda Britanya’da ortaya çıkan durumu devrimci bir kriz olarak tanımladı ve Rusya’ya karşı tırmanan NATO savaşının ve yaz aylarından bu yana Britanya’da yaşanan grev dalgasında ifadesini bulan sınıf mücadelesinin küresel ölçekte yeniden canlanmasının etkilerini vurguladı.

Kongre, SEP’in görevi sona eren Ulusal Komitesi tarafından sunulan beş karar tasarısını tartıştı: “Britanya’da yükselen sınıf mücadelesi ve Sosyalist Eşitlik Partisi’nin görevleri”, “COVID-19 pandemisi ve sosyalizm mücadelesi”, “Britanya’da Taban Komitelerinin Uluslararası İşçi İttifakı’nı inşa edin! İşçi sınıfının küresel karşı hücumu için!” ve “İşçi sınıfı içinde Assange’ı savunma kampanyasını inşa edin!” başlıklı olağanüstü bir karar.

Marsden şunları söyledi:

Tartışmak üzere önünüzde bulunan karar tasarıları, kolektif olarak, kapitalist sistemin küresel devrimci krizinin ortaya çıkışını tespit etmektedir. NATO’nun Rusya’ya karşı savaşının tırmanması ve dünya çapında bir sınıf mücadelesi patlaması, bu krizin en belirleyici özellikleridir.

Daha açık olmak gerekirse, dünya kapitalizminin krizi burjuvaziyi amansız bir dünya savaşına doğru sürüklemektedir. Ancak dünya emperyalizminin, küresel olarak örgütlenmiş üretim ile dünya ekonomisinin uzlaşmaz ulus devletlere bölünmesi ve kitlesel toplumsal üretim ile özel birikim arasındaki çelişkileri, aynı zamanda sınıf mücadelesinin ve dünya sosyalist devriminin itici gücüdür.

Kongre delegeleri, 27 Temmuz 2022’de hayatını kaybeden Sri Lanka Sosyalist Eşitlik Partisi’nin genel sekreteri Wije Dias’ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Dias, 1968 yılında DEUK’un Sri Lanka şubesinin kurucularındandı ve Troçkizm uğruna mücadeleye katkısı altmış yıla yayılmıştı.

Marsden, Troçkist hareketin Stalinizme, sosyal demokrasiye ve Pabloculuğa karşı dünya sosyalist devrimi stratejisini savunmak için on yıllardır verdiği mücadele ile işçi sınıfının dünya çapında yükselen mücadeleleri arasındaki kesişmeyi vurguladı.

Hareketimizin müdahalesinin giderek daha belirleyici hale geldiğini söylediğimizde, bu öncelikle örgütsel anlamda anlaşılmamalıdır. Partinin işçi sınıfı içindeki çalışmasını geliştirirken karşı karşıya olduğumuz asıl zorlu görev, bu çalışmayı her noktada sağlam bir şekilde tarihsel bir perspektife oturtmaktır.

Marsden, Dünya Sosyalist Web Sitesi Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North’un o gün yayımlanan “Lev Troçki ve 20. ve 21. yüzyıllarda devrimci strateji” başlıklı perspektif yazısına atıfta bulundu. North’un makalesi, Troçki’nin Komünist Enternasyonal’in Dördüncü Kongresi arifesinde Rusya Komünist Partisi Moskova Örgütü üyelerine yaptığı olağanüstü konuşmanın 100 yıldönümünü anıyordu.

North, Troçki’nin konuşması hakkında şunları yazmıştı:

Bir asır önce yapılan bu konuşma neredeyse hiç eskimemiştir. Açıklayıcı bir sözlüğe başvurmaya bile gerek yoktur. Troçki, tamamen modern terimlerle anlaşılabilen ekonomik, siyasi ve sosyal meselelerle ilgilenmektedir. Troçki’nin raporunda; devrimci önderliğin temel önemi, dünya kapitalist krizinin dinamiği, faşizmin siyasi önemi ve kapitalizmden sosyalizme devrimci geçişte nesnel ve öznel faktörlerin ilişkisi ele alınmaktadır.

Ve dikkat çekici bir tesadüf gibi görünse de Troçki, Liz Truss’un talihsiz başbakanlığının ani çöküşünden tam bir asır önce, 19 Ekim 1922’de Britanya Başbakanı David Lloyd George’un iktidardan ani düşüşünün sonuçlarına bile dikkat çekmektedir. Elbette Lloyd George’un altı yıllık liderliği Liz Truss’un altı haftalık maskaralığıyla kıyaslanamaz. Ancak Troçki’nin Truss’ın maskaralığını, Britanya’daki burjuva egemenliğinin eli kulağındaki çöküşünün ve devrimci bir krizin gelişmesinin bir belirtisi olarak yorumlayacağını hayal etmek zor değil. Troçki bu krizde, Marksistlerin işçi sınıfı içindeki otoritelerini genişletmeleri ve gerici İşçi Partisi ile sendikal örgütlerin etkisinin üstesinden gelmeleri için muazzam bir fırsat görürdü.

SEP Ulusal Sekreter Yardımcısı Tom Scripps, “İşçi sınıfını emperyalist savaşa karşı seferber edin!” başlıklı karar tasarısını sundu. Scripps, DEUK’un savaşa karşı mücadelesinin anti-emperyalist, sosyalist temellerini ve milliyetçiliğin her türüne ilkesel muhalefetini vurguladı. Küresel işçi sınıfı içinde yükselen sınıf mücadelesi dalgasını savaşa karşı bir hareketin toplumsal temeli olarak tanımlayan Scripps, bunun işçiler arasında sosyalist enternasyonalizm programı uğruna mücadeleye bağlı olduğunu savundu.

Kongrenin açılış gününün sonunda, DEUK ve ABD’deki SEP’in tebriklerini ileten North, “Bu kongreyi bundan daha elverişli bir zamanda yapamazdık... Savaşın sadece Rusya ile Ukrayna arasındaki bir anlaşmazlığın değil, küresel kapitalizmin köklü tarihsel meselelere içkin temel uluslararası çelişkilerinin sonucu olduğu açıktır,” diye konuştu.

North, kongredeki tartışma için uygun bir çerçeve sağlayan o günkü WSWS perspektif yazısına atıfta bulunarak, “Troçki’nin yazılarını okumak her zaman siyasi olarak canlandırıcı bir deneyimdir ama bu aynı zamanda Troçkizmin anıtsal öneminin ve Troçkizmin neden gerçekten 21. yüzyılın Marksizmi olduğunun altını bir kez daha çizmektedir,” dedi.

Almanya, Fransa, Sri Lanka, Avustralya ve Kanada’daki DEUK şubelerinden ve DEUK’un yeni Türkiye şubesinden temsilciler tarafından kutlama mesajları iletildi. DEUK’un Brezilya ve Yeni Zelanda’daki sempatizan gruplarının liderleri de konuşmalar yaptılar. Tüm konuşmacılar, işçi sınıfı içindeki devrimci önderlik krizini çözme mücadelesinde dünya partisinin karşı karşıya olduğu ortak görevleri açıkça ortaya koydular.

WSWS ulusal editörü Robert Stevens, “COVID-19 pandemisi ve sosyalizm mücadelesi” başlıklı karar tasarısını sundu. Stevens, Britanya egemen sınıfını, dünya çapında 20 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan öldürücü “sürü bağışıklığı” stratejisine öncülük etmekle suçladı. DEUK ve WSWS’nin COVID-19’u ortadan kaldırması mücadelesine verdiği güçlü destek, bilimi savunması ve uluslararası işçi sınıfını dünya çapında kapitalist hükümetlerin kâr odaklı politikalarına karşı harekete geçirme mücadelesi konularındaki dikkat çekici sicilini gözden geçirdi.

DEUK’un pandemiye verdiği yanıtta başrolleri oynayan WSWS yazarı Evan Blake ve Dr. Benjamin Mateus, kongreye ABD’den çevrimiçi olarak katıldılar. Blake, COVID-19 Pandemisine Yönelik Küresel İşçi Soruşturması’nın önemini vurgularken, Dr. Mateus, aşıya dirençli varyantların ortaya çıkması da dahil olmak üzere SARS-CoV-2 virüsünün devam eden yayılımı hakkında bilgi verdi ve onun dünya genelinde insan yaşamı için devam eden tehdidini açıkça ortaya koydu.

ABD’de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) başkanlığına (bu, sendikanın tarihindeki ilk doğrudan seçim) aday olan Mack kamyon fabrikasından sosyalist işçi Will Lehman, kongrenin “Britanya’da Taban Komitelerinin Uluslararası İşçi İttifakı’nı inşa edin! İşçi sınıfının küresel karşı hücumu için!” başlıklı karar tasarısına ayrılan oturumunda konuşma yaptı.

Lehman, Virginia’daki New River Valley Volvo fabrikasında bir taban komitesi kuran işçilerden ilham aldıktan sonra Mack Trucks’ta bir taban komitesinin inşasına nasıl dahil olduğunu anlattı. Bir sosyalist olarak gelişimini ele alan Lehman, SEP’e siyasi ciddiyeti ve yüksek teorik düzeyi nedeniyle katıldığını söyledi. Partinin ABD’deki otomotiv işçileri arasında yürüttüğü kampanyaya aldığı olumlu tepkiyi, işçilerin sosyalizm ve işçi sınıfının uluslararası birliği fikirlerine açık olduklarını anlattı.

Bir soru-cevap oturumu, delegelere kampanyanın bazı deneyimlerini daha ayrıntılı olarak tartışma fırsatı verdi. Bu oturuma SEP (ABD) Ulusal Sekreteri Joe Kishore ile SEP (ABD) Ulusal Komitesi üyeleri Eric London, Jerry White ve Lawrence Porter da katıldı.

Irak ve Afganistan’daki emperyalist savaş suçlarını ifşa ettiği için ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olan WikiLeaks yayıncısı Julian Assange’a özgürlük talep eden bir olağanüstü karar tasarısı kongrenin son gününde kabul edildi. Kongre, Assange’a Casusluk Yasası kapsamında komplo kurulmasını, ABD ve Britanya hükümetlerinin öncülüğünde “demokratik haklara yapılan küresel bir saldırının mızrak başı” olarak niteledi. Kongre, Assange’ın özgürlüğünün, işçi sınıfına dayanan uluslararası bir savaş karşıtı hareketin canlandırılması yoluyla kazanılacağını teyit etti.

Yeni Ulusal Komite Chris Marsden’i Ulusal Sekreter, Tom Scripps’i Ulusal Sekreter Yardımcısı ve Robert Stevens’ı da Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin ulusal editörü olarak seçti. Deneyimli Britanyalı Troçkist Barbara Slaughter’ın öncülüğünde partinin 100.000 poundluk geliştirme fonu için toplanan bağış 33.000 pounddan fazla oldu.

Loading