Savunduğumuz Miras ve David North ile DEUK’un diğer önemli kitapları Türkçede yayınlandı

David North’un Savunduğumuz Miras eseri Mehring Yayıncılık tarafından Türkçeye kazandırıldı. Kitap, yakında Mehring Books ve Mehring Verlag tarafından da satışı sunulacak. Bu eserin yanı sıra, Castroculuk ve Küçük Burjuva Ulusalcı Politikalar; 2017 Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı; Tarihsel ve Uluslararası Temellerimiz – Sosyalist Eşitlik Partisi (ABD) ve Sosyalizm ve Savaşa Karşı Mücadele, Mehring Yayıncılık’ın ilk beş kitabı arasında yer alıyor.

Genel olarak sosyalist harekete neredeyse tüm tarihi boyunca Stalinizmin, Maoculuğun ve küçük burjuva ulusalcı eğilimlerin egemen olduğu bir ülke olan Türkiye’de, bu kitaplar, işçiler ve gençlik içinde sosyalist bilincin gelişmesi açısından son derece büyük önem taşımaktadır. Dünya Troçkist hareketinin ürettiği çağdaş Marksist literatürün Türkçede yayınlanmasının, işçi sınıfı içinde Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) Türkiye şubesinin inşası için teorik ve siyasi temelleri döşeyeceğini ve bu mücadeleye önemli bir katkı yapacağına inanıyoruz.

Savunduğumuz Miras

North’un bu kitabı, Dördüncü Enternasyonal’in tarihine ve Uluslararası Komite’nin Troçkist ilkeleri ve perspektifleri Pablocu revizyonizme karşı savunma mücadelesine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme sağlaması bakımından, Türkiyeli okurlar için birincil derecede önem taşımaktadır.

David North’un kitabın Türkçe basımına önsözünde belirttiği gibi: “Savunduğumuz Miras’ın Türkçe çevirisinin yayınlanmasına özel önem kazandıran şey, yalnızca Troçki’nin Türkiye’de sürgünde olması ile Dördüncü Enternasyonal’in tarihi arasındaki bağlantı değildir. Türkiye’nin dünya emperyalist sisteminin jeopolitikasında işgal ettiği son derece önemli konum, bu ülkedeki sınıf mücadelelerinin devasa boyutlar edineceğinin güvencesini vermektedir. Bu yüzden, Troçkist hareketin Türkiye’de inşa edilmesi, Dördüncü Enternasyonal’in asli bir stratejik görevidir. Bu, Türkiye işçi sınıfının ve gençliğinin ileri kesimlerinin, öğretiye bağlı Troçkistler tarafından, Marksizm karşıtı revizyonizmin farklı biçimlerine, özellikle de Michel Pablo’nun (1911-1996) ve Ernest Mandel’in (1923-1995) tasfiyeci anlayışları ile bağlantılı olanlara karşı verilmiş uzun mücadelenin tarihi konusunda eğitilmesini gerektirmektedir.”

Castroculuk ve Küçük Burjuva Ulusalcı Politikalar

118 sayfalık bu cep kitabı, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin Latin Amerika editörü Bill Van Auken’in, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi tarafından 1998 yılında Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen Marksizm ve 20. Yüzyılın Temel Sorunları Üzerine Uluslararası Yazı Okulu’nda verdiği konferansı içeriyor.

Kitap, Auken’in Küba devrimi ve Castroculuk üzerine konferansına ek olarak, Küba’da yaşanan gelişmeler üzerine WSWS’de yayınlanan makalelere de yer veriyor.

Bu eser, Türkiyeli okura, işçi sınıfına ve gençliğe onlarca yıldır hem ideolojik hem siyasi olarak büyük zarar vermiş olan küçük burjuva radikalizmi hakkında Marksist bir perspektif sağlamaktadır. Türkiye egemen sınıfının diktatörlük yönelimini kolaylaştırırken işçi sınıfını ve gençliği siyasi olarak felce uğratan ve yanlış yönlendiren Castroculuğun ve diğer küçük burjuva radikalizmi biçimlerinin ideolojik ve siyasi teşhiri, Türkiye’de sosyalist bir işçi hareketinin inşası açısından yaşamsal öneme sahiptir.

2017 Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı

84 sayfalık bu cep kitap, DEUK’un 30 Nisan’da düzenlendiği 2017 Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı’nda yapılan konuşmalardan oluşuyor.

2017 Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı, Sosyalist Devrimin Dünya Partisi olarak Dördüncü Enternasyonal’in inşasında dikkate değer bir gelişmeye işaret ediyordu.

1 Mayıs 2014’ten beri dördüncüsü düzenlenen ve İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılan sunumlardan oluşan toplantıya, 50’den fazla ülkeden binlerce insan katıldı.

Kitap, işçi sınıfına ve gençliğe, Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı’nda işlenen güncel gelişmeler hakkında ufuk açıcı değerlendirmeler sağlamaktadır.

Tarihsel ve Uluslararası Temellerimiz – Sosyalist Eşitlik Partisi (ABD)

260 sayfalık bu kitap, ABD’deki Sosyalist Eşitlik Partisi’nin 3-9 Ağustos 2008’de Michigan’da düzenlenen kuruluş kongresinde oybirliğiyle kabul edilen son derece önemli iki karardan oluşuyor.

Yüz yılı aşkın bir tarihe uzanan önemli tarihsel olayların ve siyasi deneyimlerin izini süren Tarihsel ve Uluslararası Temellerimiz, sosyalizm mücadelesinin teorik ve siyasi temelini ortaya koymaktadır. Kitap, ayrıca, SEP’in İlkeler Bildirgesi’ni içeriyor.

Mehring Yayıncılık, bu kararları yayınlayarak, Türkiyeli okura, uluslararası ve Amerikan Troçkizminin hem kapitalizme hem de onun işçi sınıfı içindeki siyasi ajanlarına (sosyal demokrasi, Stalinizm, çeşitli biçimleriyle küçük burjuva ulusalcı hareketler ve Pablocu revizyonizm) karşı verdiği teorik ve siyasi mücadelenin bilgisini sunmaktadır.

Sosyalizm ve Savaşa Karşı Mücadele

176 sayfalık bu cep kitap, DEUK’un ve ABD, Almanya, Britanya, Avustralya ve Sri Lanka Sosyalist Eşitlik Partilerinin emperyalist savaşa karşı mücadele üzerine açıklamalarını ve kararlarını içeriyor.

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, emperyalist savaşlara karşı mücadelenin öncüsü olarak, uluslararası işçi sınıfının, savaşa karşı mücadeleyi sosyalizm uğruna mücadele ile birleştirirken savaşa son verebilecek tek toplumsal güç olduğu konusunda ısrar etmektedir.

Bu kitap, Türkiyeli işçilere ve gençlere, Türk ordusunun hem Suriye ile Irak’ta süregiden askeri müdahalelerinin hem de Kürt illerindeki operasyonların ve artan savaş hazırlıklarının ortasında, yeni ve çok daha yıkıcı bir savaş felaketi tehlikesini engellemeye yönelik net bir perspektif sağlamaktadır. Sosyalizm ve Savaşa Karşı Mücadele, emperyalist bir kan banyosunun yalnızca olası değil, uluslararası işçi sınıfının devrimci Marksist bir program temelinde müdahale etmemesi durumunda kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

Mehring Yayıncılık, önümüzdeki aylarda, David North’un Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl eserinin, Rus Devrimi’ni Neden İncelemeliyiz?’in birinci cildinin ve Lev Troçki’nin Ekim Dersleri’nin Türkçe basımlarının yanı sıra Çar’dan Lenin’e DVD’sini yayınlamayı planlıyor.

Loading