Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi
Dördüncü Enternasyonal'in Uluslararası Komitesi

Dünya Sosyalist Web Sitesi, Lev Troçki tarafından kurulan Sosyalist Devrimin Dünya Partisi olan Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi tarafından yayımlanıyor. Hedefimiz; uluslararası işçi sınıfını sosyalist ve enternasyonalist bir perspektif temelinde birleştirmek, kapitalist sisteme son vermek ve dünya çapında sosyalizmi kurmaktır.

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, Troçki’nin 1917 Ekim Devrimi’nin ilkelerini, programını ve mirasını savunmak için verdiği, 1923’e  kadar uzanan mücadelenin tarihsel sürekliliğinin tek temsilcisidir.

Dördüncü Enternasyonal, 1938’de, Stalinist ve sosyal demokrat parti ve örgütlerin suç ve ihanetlerinin neden olduğu, yıkıcı işçi sınıfı yenilgilerine yanıt olarak kuruldu. Troçki, Dördüncü Enternasyonal’in kuruluş dokümanında, insanlığın krizinin devrimci önderliğin krizi olduğunu ilan etti. Uluslararası Komite, bundan 15 yıl sonra, Kasım 1953’te, Pabloculuk olarak bilinen ve Dördüncü Enternasyonal’i Stalinistlerin, sosyal demokratların ve burjuva milliyetçilerinin kontrolünde bulunan partiler ve örgütler içinde tasfiye etmeye çalışan oportünist ve revizyonist eğilime karşı Dördüncü Enternasyonal’i savunmak üzere kuruldu. Dördüncü Enternasyonal içinde Pabloculuğa karşı mücadele otuz yıldan fazla sürdü ve 1986’da Uluslararası Komite’nin öğretiye bağlı Troçkistlerinin oportünistleri yenilgiye uğratmasıyla sonuçlandı.

Devrimci önderlik krizinin çözümü, her bölgede ve ülkede dünya partisinin şubelerinin inşası yoluyla, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi tarafından üstesinden gelinmesi gereken temel görev olmaya devam ediyor.

Aşağıda yayımlanan belgeler, konferanslar, siyasi raporlar, makaleler, açıklamalar ve videolar, okurlara, Uluslararası Komite’nin bu tarihini, programını, günümüzdeki politikalarını ve faaliyetlerini takdim ediyor.

Temel dokümanlar
Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantıları
Uluslararası Konferans Dizisi
Lev Troçki'nin hayatı hakkında

Lev Troçki (1879-1940), dünya sosyalist devriminin 20. yüzyıldaki en büyük stratejistiydi. 1917 Ekim Devrimi’nde Lenin ile birlikte Bolşevik Parti’ye önderlik eden Troçki, 1923’te Sovyetler Birliği’nde Josef Stalin’in liderlik ettiği ulusalcı bürokrasinin büyümesine karşı çıkmak için Sol Muhalefet’i kurdu. 1933’te, Stalinist Komintern’in yıkıcı politikalarının olanak sağlamasıyla Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesinin ardından Dördüncü Enternasyonal’i inşa etme çağrısı yaptı. Dördüncü Enternasyonal’in 1938’de kurulmasından iki yıl sonra Troçki, Stalinist bir ajan tarafından suikasta uğradı.

TROÇKİ HAKKINDA