Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi
Sosyalist Eşitlik Grubu (Türkiye)

Türkiye’deki Sosyalist Eşitlik Grubu, dünya Troçkist hareketi Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK) ile siyasi dayanışma içindedir. DEUK, dünyanın dört bir yanında Sosyalist Eşitlik Partisi adlı ulusal şubelerden oluşmaktadır. Hâlihazırda şu ülkelerde şubeleri bulunmaktadır: Avustralya, Britanya, Kanada, Fransa, Almanya, Sri Lanka ve Amerika Birleşik Devletleri.

Sosyalist Eşitlik Grubu, insanlığın karşı karşıya olduğu tüm büyük sorunların—eşitsizlik, sömürü, savaş, otoriter rejim ve çevresel bozulma—bir işçi devletinin kurulmasını, ekonomi üzerinde demokratik denetimi, ulus devlet sisteminin sona erdirilmesini ve toplumsal eşitlik ilkesine dayalı küresel bir sosyalist toplumun inşa edilmesini gerektirdiği konusunda ısrarcıdır.

Belgeler
Sosyalist Eşitlik Partileri

DEUK, dünyanın dört bir yanında bulunan Sosyalist Eşitlik Partisi adlı ulusal şubelerden oluşmaktadır. Bu linkleri kullanarak, partilerin tarihleri, siyasi önderlikleri, ilkeler bildirgeleri, devam eden kampanyaları, program ve kongre kararları hakkında daha fazlasını öğrenebilirsiniz.