Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi
Dünya Sosyalist Web Sitesi Hakkında

WSWS, dünya Troçkist hareketi Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin ve onun dünya genelindeki şubeleri olan Sosyalist Eşitlik Partilerinin çevrimiçi yayın organıdır. Şubat 1998’de yayın hayatına başlayan WSWS, son 22 yıldır aralıksız yayımlanmaktadır.

WSWS, bugün yaygın biçimde hissedilen, günümüz toplumunun sorunlarının anlaşılabilir şekilde değerlendirilmesi ihtiyacını karşılamayı amaçlar. Toplumsal yaşamın mevcut durumundan, düzen medyasının sinik ve gerici yaklaşımından hoşnut olmayan halk kitlelerine seslenir.

Web sitemiz, bir avuç varlıklı insan ile dünyadaki halk kitleleri arasında sürekli genişleyen bir uçurum oluşturan devasa düzeydeki toplumsal eşitsizlikten rahatsız olanlara siyasi bir perspektif kaynağı sağlamaktadır. Mali krizlerden militarizm ve savaş patlamalarına kadar büyük olaylar sınıf ilişkilerinin mevcut durumunu bozarken, WSWS, giderek artan oranda mücadeleye atılan emekçiler için siyasi bir yönelim sağlayacaktır.

Her ülkede işsizliğe, düşük ücretlere, kemer sıkma politikalarına ve demokratik hakların çiğnenmesine karşı büyük mücadeleler öngörüyoruz. Bununla birlikte, Dünya Sosyalist Web Sitesi, bu mücadelelerin başarısının, Marksist dünya görüşünün yol gösterdiği sosyalist bir siyasi hareketin etkisinin büyümesinden ayrılamayacağı konusunda ısrarcıdır.

Bu web sitesinin bakış açısı, kapitalist piyasa sistemine devrimci muhalefettir. Hedefi, dünya sosyalizminin kurulmasıdır. Bu dönüşümün aracının uluslararası işçi sınıfını olduğunu; yirmi birinci yüzyılda emekçilerin ve nihayetinde bir bütün olarak insanlığın yazgısının sosyalist devrimin başarısına bağlı olduğunu savunur.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin taraflılığı, hiçbir şekilde nesnelliği ya da dürüst tartışmayı dışlamaz. Burjuva siyasetine ve kapitalist ekonomiye bir alternatif arayan işçiler, öğrenciler ve entelektüeller ile yaygın bir görüş alışverişini memnuniyetle karşılarız. Bilgiyi ve gerçeği ortaya çıkaran diyalektik araçlar olan polemik ve tartışma, WSWS’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Siteye katkıda bulunmak isteyenler için sadece entelektüel dürüstlük ve tarihsel gerçeğe bağlılık gereklidir.

WSWS, 20 yılı aşan yayın hayatı süresince, uluslararası devrimci sosyalizmin saygın sesi olmuştur. Dünyanın her yerinde, büyük bir kriz ve insani acı döneminde olayları anlamlandırmaya ve barbarlığa çökmekte olan işlevsiz bir kapitalist dünyaya gerçekten ilerici—ve dolayısıyla devrimci—bir alternatif bulmaya çalışan işçiler, öğrenciler ve gençler için vazgeçilmez siyasi ve entelektüel rehber işlevi görmüştür.