Mehring Yayıncılık yeni kitaplarıyla İstanbul Kitap Fuarı’nda

Mehring Yayıncılık, Ekim ayında, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) çok önemli beş kitabını yayımladı. 2-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Tüyap Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katılacak olan yayınevi, 4. salonda yer alacak.

Fuarın son günü olan 10 Kasım’da, Dünya Sosyalist Web Sitesi Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North, “21. Yüzyılda Lev Troçki ve Sosyalizm” başlıklı video konferans yoluyla Türkiye’deki okurlarına ilk kez doğrudan seslenecek.

Mehring Yayıncılık, David North’un Lev Troçki’yi Savunurken ve Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl eserlerinin yanı sıra, DEUK’un Rus Devrimi’ni Neden İncelemeliyiz?; Christoph Vandreier’in Neden Geri Döndüler? ve Peter Schwarz’ın 1968: Fransa’da Genel Grev ve Öğrenci İsyanı adlı üçlü önemli kitap daha yayımladı.

DEUK’un Türkiye’deki sempatizan grubu Sosyalist Eşitlik’in kurucusu ve önderi olan, geçtiğimiz yılın sonunda kaybettiğimiz Halil Çelik yoldaşın Mehring Yayıncılık’ın ilk beş kitabına ilişkin sunuş yazısında belirttiği gibi: “Genel olarak sosyalist harekete neredeyse tüm tarihi boyunca Stalinizmin, Maoculuğun ve küçük burjuva ulusalcı eğilimlerin egemen olduğu bir ülke olan Türkiye’de, bu kitaplar, işçiler ve gençlik içinde sosyalist bilincin gelişmesi açısından son derece büyük önem taşımaktadır. Dünya Troçkist hareketinin ürettiği çağdaş Marksist literatürün Türkçede yayınlanmasının, işçi sınıfı içinde Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) Türkiye şubesinin inşası için teorik ve siyasi temelleri döşeyeceğini ve bu mücadeleye önemli bir katkı yapacağına inanıyoruz.” Halil yoldaş, bu yıl yayımlanan yeni kitapların çevirisine de büyük katkı yapmıştı.

Yaklaşık iki yıl önce, Savunduğumuz Miras; Castroculuk ve Küçük Burjuva Ulusalcı Politikalar; 2017 Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı; Tarihsel ve Uluslararası Temellerimiz – Sosyalist Eşitlik Partisi (ABD) ve Sosyalizm ve Savaşa Karşı Mücadele kitaplarının yayımlanmasından sonra, bu yeni kitaplar, Türkiye’de sağlam biçimde kökleşmiş bir Troçkist geleneğin kurulmasında önemli bir adımı temsil etmektedir.

Lev Troçki’yi Savunurken

 

Türkiyeli okurlar, artık, dünya Troçkist hareketinin önderi ve Lev Troçki’nin yaşamı ve siyasi fikirleri üzerine bir otorite olan David North’un bu eserinin ikinci basımının Türkçe çevirisini okuyabilecekler. Kitap, yakın dönemde, bir dizi Britanyalı tarihçinin, Ekim Devrimi’nin Vladimir Lenin ile birlikte önderi, Stalin’in başlıca muhalifi ve Dördüncü Enternasyonal’in kurucusu olan Troçki’nin (1879-1940) kişiliğine ve ideolojik ve siyasi mirasına yaptığı bir dizi saldırıyı çürütüyor. North, Troçki’nin Stalinist bir ajan tarafından öldürülmesinden neredeyse 80 yıl sonra, çağdaş Batılı akademik dünyaya hâlâ Stalinistlerin ve Soğuk Savaş komünizm karşıtlarının yalanlarının ve tahrifatının hakim olduğunu gösteriyor.

Bu kitabın Türkiye’de yayımlanması özel bir önem taşıyor. North’un Lev Troçki’yi Savunurken’in Türkçe Basımına Giriş’te belirttiği gibi, Troçki’nin Şubat 1929’da Sovyetler Birliği’nden bir siyasi sürgün olarak Türkiye’ye gelmesi ve burada dört buçuk yıl geçirmesi nedeniyle, “Lev Troçki’yi Savunurken’in Türkçe basımının yayımlanmasında, ne kadar gecikirse geciksin, belirli bir tarihsel adaletin yerini bulmaya devam etmesi söz konusudur.” Troçki, bu yıllarda iki başyapıtını üretti: otobiyografisi Hayatım ve üç ciltlik Rus Devrimi’nin Tarihi. Aynı zamanda, Almanya’da yaklaşan Nazi tehlikesine karşı, ileri görüşlü bir şekilde, işçi sınıfını harekete geçirme çağrısını geliştirdi.

Lev Troçki’yi Savunurken’in Türkçe basımının yayımlanması, Lev Troçki ve Rus Devrimi hakkındaki tarihsel gerçeğin savunusu ve Türkiye’de DEUK’un bir şubesinin inşasının siyasi temellerinin atılması yönünde büyük bir adımı ifade etmektedir.

Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl

David North’un bu kitabı, siyasi bir yönelim sağlama ve kapitalizmin küresel krizine sosyalist bir yanıtın formüle edilmesi açısından son derece önemlidir. Kitap, geçtiğimiz yüzyılın politika, ekonomi ve felsefe alanlarındaki mücadelelerinin bir karara bağlanmadığını ve şiddetle devam ettiğini savunuyor.

Eser, 1917 Rus Devrimi, Sovyetler Birliği’ndeki Stalinist yozlaşma, Lev Troçki’nin Stalinizme karşı mücadelesi, Sürekli Devrim Teorisi, faşizmin yükselişi, II. Dünya Savaşı’nın kökenleri ve sendikaların tarihsel evrimi üzerine, polemik biçiminde kaleme alınmış zengin bir kaynak içeriyor.

Sınıf mücadelesinin dünyanın dört bir yanında paylayıcı bir şekilde canlanmasının ve artan yeni bir dünya savaşı tehlikesinin ortasında, Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl’ın Türkçe çevirisi, işçilerin, gençlerin ve aydınların, yalnızca yirminci yüzyılı değil ama bugünü de anlamaları ve devrimci bir önderliğin üzerinde inşa edilebileceği Marksist bir tarihsel perspektif geliştirmeleri açısından paha biçilmezdir.

Rus Devrimi’ni Neden İncelemeliyiz?

 

Mehring Yayıncılık, ayrıca, Rus Devrimi’ni Neden İncelemeliyiz? Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin Yüzüncü Yıldönümü Konferansları’nı yayımladı. İngilizce özgün hali Şubat Devrimi ve Bolşevik Stratejinin Gelişimi ve İşçi İktidarına ve Dünya Sosyalist Devrimine Doğru başlıklarıyla iki cilt olarak yayımlanan eserin Türkçe basımı, iki cildi tek kitapta bir araya getiriyor.

Kitap, DEUK önderlerinin, 20. yüzyılın siyasi olarak en önemli, tarihsel olarak en ilerici ve en karmaşık olayı üzerine verdiği konferanslardan ve yazdığı makalelerden oluşuyor.

Kitabın önsözünde belirtildiği gibi, birinci “ciltte, devrimin geliştiği tarihsel bağlam, Bolşevik Parti’nin stratejisinin temelini oluşturan teorik meseleler ve Rusya’daki çarlık aristokrasisini yıkıp istikrarsız bir ‘ikili iktidar’ rejimi kuran Şubat Devrimi’nin patlaması ile sonrası değerlendiriliyor. İkinci ciltte ise, işçi sınıfının Ekim Devrimi’nde Bolşevik Parti’nin önderliğinde devlet iktidarını alması da dahil olmak üzere Rus Devrimi’nin sonraki seyri” ele alınıyor.

Neden Geri Döndüler?

 

Almanya’daki Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (Sozialistische Gleichheitspartei, SGP) Ulusal Sekreter Yardımcısı ve Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin önde gelen yazarlarından biri olan Christoph Vandreier, Neden Geri Döndüler? Almanya’da Tarihsel Tahrifat, Siyasi Komplo ve Faşizmin Dönüşü adlı eserinde, şu temel soruyu yanıtlıyor: Naziler neden geri döndü?

Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (Britanya) Ulusal Sekreteri Chris Marsden’in kitaba yazdığı önsözde belirttiği gibi, bu kitap, “Sosyalist Eşitlik Partisi (Sozialistische Gleichheitspartei-SGP) ve partinin gençlik hareketi Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler (IYSSE) tarafından işçi ve gençleri karşı karşıya oldukları büyük siyasal tehlikeye karşı uyarmak için yürütülen altı yıllık bir mücadelenin ürünüdür.”

Tüm dünyada, özellikle de bir kez daha Almanya’da, aşırı sağın ve otoriter rejimlerin yükselişi tehlikesinin ortasında, yazar, faşizme karşı mücadelede ileriye giden tek yolun, DEUK’un ileri sürdüğü ve uluslararası sosyalizme dayanan Marksist perspektif olduğunu gösteriyor.

1968: Fransa’da Genel Grev ve Öğrenci İsyanı

 

Bu kitap, DEUK Sekreteri Peter Schwarz’ın, ilk kez Fransa’daki genel grevin 40. yıldönümü olan Mayıs-Haziran 2008’de Dünya Sosyalist Web Sitesi’nde yayımlanan sekiz bölümlük yazı dizisinden oluşuyor. Kitap, ayrıca, DEUK’un Fransa şubesi Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (Parti de l’égalité socialiste, PES) Ulusal Sekreteri Alex Lantier’in, DEUK’un 2018 Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı’nda yaptığı “Fransa'daki Mayıs-Haziran 1968 Genel Grevinin Dersleri” başlıklı konuşmanın metnini ve PES’in “Sosyalist Eşitlik Partisi’ni (Fransa) İnşa Edin!” başlıklı kuruluş açıklamasını içeriyor.

Schwarz, eserinde, 1968 Fransa olaylarını Troçkist perspektifle ele alıyor ve Stalinist Komünist Parti’nin, sosyal demokratların ve Pablocuların oynadığı gerici rolü açıklıyor. Yazar, Uluslararası Komünist Örgüt’ün (Organisation communiste internationaliste, OCI) evrimini de değerlendiriyor. 1953’te DEUK’un kurucu şubelerinden biri olan OCI, 1968’de merkezci bir politika izlemiş ve daha sonra keskin bir şekilde sağa yönelerek, en sonunda 1971’de DEUK’tan ve Troçkizmden kopmuştu.

Türkiye’deki tüm okurlarımızı, David North’un İstanbul Kitap Fuarı’ndaki etkinliğine katılmaya, bu can alıcı kitapları edinmeye ve işçi sınıfı içinde Marksist bilinci ve sosyalist bir önderliği geliştirmenin olmazsa olmaz kaynakları olarak bu eserleri incelemeye çağırıyoruz.

Etkinlik detayları:

“21. Yüzyılda Lev Troçki ve Sosyalizm”

Tüyap Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı

Karadeniz Salonu

10 Kasım Pazar Saat: 13.00

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul

Loading