Perspektif

UAW sendikası başkanlığı için Will Lehman’ı destekleyin!

Çarşamba günü öğleden sonra, Macungie, Pensilvanya’da bulunan Mack Trucks fabrikasında çalışan 34 yaşındaki sosyalist otomotiv işçisi Will Lehman, Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası başkanlığına aday gösterildi. Lehman, UAW’deki tüm işçilerin yanı sıra ABD’deki ve dünyanın dört bir yanındaki işçilerden en geniş desteği talep ediyor.

Detroit, Michigan’da düzenlenen UAW Kongresi’nde Lehman, kongre kurallarına göre izin verilen en üst sayı olan iki delege tarafından aday gösterildi. Sonuç olarak Lehman, 400.000 aktif ve 500.000 emekli sendika üyesinin oy kullanma hakkına sahip olacağı seçimlerde oy pusulasında yer alacak.

Lehman, Eylül-Kasım aylarında posta yoluyla yapılacak seçimlerde, hüküm giymiş eski Genel Başkan Gary Jones’un himayesinde görevde bulunan UAW Genel Başkanı Ray Curry, uzun süredir UAW bürokratı olan Shawn Fein, milliyetçi ve anti-sosyalist Brian Keller ve 163. Şube Başkanı Mark Gibson ile yarışacak.

Lehman, Detroit’teki 174. Şube’den bir delege tarafından aday gösterildi. Delege, eski UAW yöneticilerini “hırsız” olmakla, mevcut yönetim kurulunu da yolsuzlukları örtbas etmekle suçladı. Chicago’dan bir başka delege ise Lehman’ı, kampanyasında UAW bürokrasisine karşı çıktığı ve işçi sınıfının uluslararası birliğini savunduğu için aday gösterdiğini söyledi.

UAW önderliği, delegeleri Lehman’ı aday göstermekten vazgeçirmek için büyük baskı yaptı. Kongre, anti-demokratik bir maskaralıktı. Liderler, grev ücretinin artırılmasına yönelik daha önce yapılan oylamayı iptal etmek için delegelerin çoğunun Detroit’ten ayrılmasını beklediler. Ancak UAW’nin liderliğinin otomotiv şirketleriyle suç teşkil eden işbirliğinin yarattığı kriz o kadar büyüktü ki, bu hileli kongreye katılan delegeler bile saflarını bozarak Lehman’ın oy pusulasında yer alması yönünde oy kullandılar.

Lehman ve destekçilerinin kongreye müdahalesi, onun kampanyasının tabandaki işçileri temsil ettiğini açıkça ortaya koydu. Lehman delegelerle görüşme yapmak ve kampanyasının tabandan destek alan tek kampanya olduğunu göstermek için bir grup işçi arkadaşını getirdi. Adaylıktan bir gün önce Stellantis’in Warren Kamyon fabrikasında düzenlenen bir toplantıda, tabandaki işçiler delegelerden Lehman’ın oy pusulasında yer almasına olanak vermelerini talep etti ve onlarca yıldır UAW’nin ihanetlerine karşı duydukları öfkeyi dile getirdi.

UAW sendikası başkan adayı Will Lehman Warren Truck’ta bir işçiyle konuşurken, 25 Temmuz 2022 [Fotoğraf: WSWS]

Lehman, aday gösterilmesinin ardından yatığı açıklamada, “Benim kampanyam bir bürokratın yerine bir başkasını getirmeyi amaçlamıyor. Kendimizi örgütlemeden ihtiyacımız olan şey için mücadele edemeyiz” diyor ve “Bu, iktidarı ait olduğu yere, tabandaki işçilere vermek için her işyerinde taban komiteleri kurmak demektir” diye ekliyordu.

Lehman, ABD’de ve uluslararası alanda tüm işçileri birleştirmek ve şirketlere karşı gerçek bir mücadele yürütmek için işçilerin tabandan bir başkaldırısının gerektiğini de sözlerine ekledi. “Sadece mücadelelerimizi bastırmak için var olan bürokratik aygıt düzeltilemez. Onun süpürülüp atılması gerekiyor.”

Lehman’ın kampanyası, şirketlerin kontrolündeki bu aygıttan kurtulma yönünde büyüyen bir işçi hareketini yansıtmaktadır. Bu hareket, UAW destekli bir dizi toplu sözleşmenin ezici çoğunlukla reddedilmesinde ve sendikanın geçtiğimiz yıl bastırmaya çalıştığı güçlü grevlerde ifadesini bulmaktadır. Bu kampanya aynı zamanda, bu taban hareketinin Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünya genelinde gelişmesini kolaylaştıracaktır.

Lehman’ın kampanyasının, ABD’deki sınıf mücadelesinin muazzam bir şekilde büyümesiyle kesişeceğine ve bundan yararlanacağına dair her türlü gösterge var. Aynı anda sendika, işçilere, UAW’nin her zamankinden daha güçlü olduğu ve her yeni toplu sözleşmenin “tarihi kazanımlar” içerdiği gibi inanılmaz yalanlar söylemeye devam ediyor.

Lehman’ın kampanyası, aygıta karşı tabandan bir isyan çağrısı yapmanın yanı sıra iki noktayı vurguluyor:

İlk olarak, her türlü milliyetçiliğe karşı çıkıyor ve işçi sınıfının uluslararası birliği için çağrıda bulunuyor. Lehman, tüm UAW üyelerine gönderdiği açıklama ve e-postalarda, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında önayak olunan bir girişim olan Taban Komitelerinin Uluslararası İşçi İttifakı’na (TK-Uİİ) desteğini ifade etti.

İkinci olarak, kampanya büyük ekonomik kazanımlar için verilen mücadeleyi, eşitsizlik ve yoksulluğun kaynağı olan kapitalist sisteme karşı verilen mücadeleyle ilişkilendirdi. Lehman, kongreden önce UAW üyelerine gönderdiği bir e-postada şunları yazdı: “Ben bir sosyalistim. Sosyalizm toplumun sınıflara bölünmüş olduğunu kabul eder. Şu anda bir sınıf savaşı yaşanıyor ama sadece bir sınıf savaşıyor. Sosyalizm, dünyadaki üretici güçleri işçi sınıfının demokratik denetimi altına almak ve kaynakları bir avuç milyarderi zenginleştirmek için değil, tüm insan soyunun ihtiyaçlarını karşılamak için bölüşmek demektir.”

Açıklamada, işçi sınıfının “egemen seçkinler tarafından kontrol edilen” iki kapitalist siyasi partiye tabi kılınmasına açıkça karşı çıkarak şunları eklemişti:

UAW, emekçileri her türlü söz hakkından mahrum bırakmayı amaçlayan bu siyasi kontrol ağının bir parçasıdır. Okullar, kamu altyapısı veya sosyal hizmetler için “para yok” denilen on yılların ardından, UAW desteğiyle seçilen politikacıları da kapsayan iki partinin, Ukrayna üzerinden Rusya’ya karşı insanlığı yok edebilecek bir savaşı tırmandırmak için 40 milyar dolar bulmasını tiksindirici buluyorum.

Açıkça sosyalist bir programla UAW başkanlığına aday olan bir kişinin resmi olarak aday gösterilmesi tarihi bir kilometre taşıdır ve Amerikan işçi sınıfı içinde kitlesel bir devrimci hareketin inşası adına muazzam bir potansiyeli ifade etmektedir.

Başka hiçbir Batı demokrasisinde sendikalarda sosyalistlerin varlığına karşı ABD’de olduğu kadar amansız bir savaş yürütülmemiştir. Stalinistlerin çürümüş politikalarını istismar eden antikomünist cadı avının 1940’larda başlamasından bu yana, sosyalizm sendikalardan tamamen dışlanmıştır.

AFL-CIO’nun 1955’te birleşmesi, işçi militanlığının reddedilmesine, şiddetli antikomünizme ve işçi sınıfının Demokratik Parti’ye tabi kılınmasına dayanıyordu. Bu durum, 1970’lerin sonu ve 1980’lerde sendikal aygıtın şirket yönetimlerinin doğrudan araçlarına dönüşmesi için gerekli koşulları yarattı.

Ancak işçi sınıfı mücadele etmeye başlıyor. UAW’deki kampanya yoğun bir siyasi ve ekonomik kriz ortamında yapılıyor. Pandemi sınır tanımadan yayılırken fiyatlar yükseliyor ve ücretler reel olarak düşüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) ücretleri düşürmek için faiz oranlarını yükseltiyor ve hükümet, Rusya’ya karşı savaşta Ukrayna hükümetini silahlandırmak için milyarlar harcarken, sendikaların enflasyon oranının çok altında toplu sözleşmeler kabul ettireceğine güveniyor.

Egemen sınıf, kampanyanın sonuçlarından korkuyor. Demokratik Parti adına konuşan New York Times (NYT), UAW Kongresi hakkında Lehman’a sadece geçerken atıfta bulunan bir yazı yayımladı. NYT, tüm başkan adaylarının “gelecek yılki toplu sözleşme görüşmelerinde söz konusu olan kilit konuların çoğunda hemfikir olduklarını” iddia edecek kadar ileri gitti ki, bu apaçık bir yalandır.

Demokratik Parti çevresindeki örgütler ve sendika aygıtları ise Lehman’ın kampanyası konusunda tam bir sessizlik sergiledi. Amerika’nın Demokratik Sosyalistleri (DSA) ya da Labor Notes üyesi çok sayıda delegeden hiçbiri, açıkça sosyalist olarak yarışan tek adayı aday göstermek için öne çıkmadı. Bunun nedeni, orta sınıfın ayrıcalıklı kesimlerini temsil eden bu sahte sol örgütlerin, tamamen işçi sınıfı üzerinde bir polis gücü işlevi gören bir aygıt içinde koltuk elde etmeye odaklanmış olmalarıdır.

Will Lehman’ın UAW başkanlığı için yürüttüğü kampanya, “sağcı işçi sınıfı” anlatısını da sahte solun ırksal siyasetini de yerle bir ediyor. İşçi sınıfı sola doğru hareket ediyor, şirket ve siyaset kurumunun tüm politikalarına karşı çıkmanın bir yolunu arıyor. Bu kampanya, şirket yanlısı sendikal aygıta karşı bir başkaldırı için ve işçi sınıfının gerçekten sol ve sosyalist bir hareketinin oluşması için var olan muazzam potansiyeli göstermektedir.

Bununla birlikte, kampanyanın başarısı, tüm işçi sınıfının aktif desteğine bağlıdır. Lehman’ın aday gösterilmesinin ardından işçilere söylediği gibi, “Bunu tek başıma yapamam, ben mucize yaratan biri değilim. Bu kampanya benden çok sizinle ilgili. Kampanya, siz dahil olduğunuz ölçüde, bu kampanya aracılığıyla mücadele etmek ve kazanmak için örgütlenme ve inisiyatif geliştirdiğimiz ölçüde, başarılı olacaktır.”

Dünya Sosyalist Web Sitesi, Will Lehman’ın UAW başkanlığı için yürüttüğü kampanyayı destekliyor. ABD’deki ve dünya genelindeki tüm işçileri, her işyerinde seçim komiteleri kurarak bu kampanyayı desteklemeye çağırıyoruz. Kampanyanın mümkün olduğunca geniş kitlelerce bilinmesini sağlayın. Kampanya ancak bu şekilde işçilerin şirket sömürüsüne ve tüm kapitalist sisteme karşı tabandan isyanının öncüsü olabilir.

Will Lehman’ın kampanyası hakkında daha fazla bilgi için WillforUAWpresident.org adresini ziyaret edin.

Loading